Giôna - vị ngôn sứ khác người
Phụ đề: Sách Giôna và ý hướng thần học
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội, CSsR
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 223.29 - Các Ngôn sứ nhỏ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014013
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 18
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014014
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 18
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014015
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 18
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của TGM. Giuse Vũ Văn Thiên 7
Dẫn nhập 11
PHẦN I: TÁC PHẨM: NỘI DUNG VÀ B CỤC  
Nội dung sách Giô-na 17
Bố cục sách Giô-na 20
Bố cục hai phần 20
Bố cục bốn màn 21
Nhận xét và đề nghị bố cục ba phn 22
PHẦN II: PHÂN TÍCH BẢN VĂN  
1. Chúa sai Giô-na lần thứ nhất: Gn 1,1-2 35
Lệnh truyền của Chúa cho Giô-na: Gn 1,1-2 35
Phản ứng của vị ngôn sứ: Gn 1,3 38
Trên tàu trong giông bão: Gn 1,4-16 46
Giô-na được cứu và cầu nguyện: Gn 2,1-11 61
2. Thiên Chúa sai Giô-na lần thứ hai: Gn 3,1-4-11 67
Lệnh của Chúa cho vị ngôn sứ: Gn 3,1-2 67
Hành động của Giô-na và kết qu: Gn 3,4-10 68
3. Thiên Chúa và Giô-na: Gn 4,1-11 87
Thái độ của vị ngôn sứ: Gn 4,1-3 87
Bài học về lòng thương xótdành cho Giô-na: Gn 4,4-11 94
PHẦN III: DUNG MẠO THIÊN CHÚA TRONG SÁCH GIÔ-NA  
Nhng thông điệp có tính “cách mạng” 105
Thiên Chúa giàu lòng thương xót  109
Thiên Chúa là Đấng toàn năng, uy quyền trên mọi sự  113
Thiên Chúa như một nhà giáo dục tài ba 115
PHẦN IV: DUNG MẠO GIÔ-NA NGÀY XƯA VÀ HÔM NAY  
Giô-na là ai 125
Bối cảnh soạn thảo sách Giô-na 133
Sách Giô-na với người hôm nay 139
Tài liệu tham khảo 152