Questions de Garde de Médecine
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 615.4 - Dược học thực hành
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012420
Nhà xuất bản: Librairie Maupetit
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 19
Số trang: 573
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích