Valeurs chrétiennes des religions non chrétiennes
Tác giả: Étienne Cornelis
Ký hiệu tác giả: CO-E
DDC: 204.4 - Đời sống và thực hành tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012356
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 22
Số trang: 229
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích