Ta là cái đó
Tác giả: Sri NisargadatTa Maharaj
Ký hiệu Tác giả: MA-S
Dịch giả: Vũ Toàn
DDC: 126 - Bản ngã (cái Tôi)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000133
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 783
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000811
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 783
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Ý thức " Ta hiện hữu" 19
2. Nỗi ám ảnh về thân xác 23
3. Hiện tại sinh động 26
4. Thế giới thật ở ngoài Tâm 30
5. Cái gì được sinh ra phải chết đi 33
6. Thiền 36
7. Tâm 38
8. Cái Ta ở ngoài Tâm 42
9. Phản ứng của ký ức 49
10. Hành vi nhân chứng 52
11. Tánh biết và ý thức 57
12. Con người không phải Thực tại 60
13. Cái Tối Thượng, Tâm và Thân 65
14. Biểu hiện và Thực tại 73
15. Gnani- Bậc giác ngộ 80
16. Vô tham ái là cực lạc 85
17. Hiện tại thường hằng 93
18. Muốn biết cái ông là, hãy tìm ra cái ông phải lá cái ông 96
19. Thực tại nằm trong Tính khách quan 103
20. Cái tối thượng vượt siêu tất cả 108
21. Tai là ai? 115
22. Sự sống là tinh yêu và Tình yêu là sự sống 123
23. Sự sáng suốt đưa đến tính vô tư 130
24. Thượng đế là người làm ra tất cả, Bậc giác ngộ là Kẻ chẳng làm gì cả 139
25. Bám chặt cái "Ta hiện hữu" 139
26. Tính cách con người - một chướng ngại 147
27. Cái không có sự bắt đầu luôn luôn bắt đầu 155
28. Mọi đau khổ đều sinh từ tham ái 162
29. Sự sống là duy nhất của cuộc đời 170
30. Ông tự do ngay bây giờ 176
31. Đừng xem thường sự chú ý 185
32. Cuộc sống là Đạo sư tối thượng 191
33. Mọi chuyện đều tự xảy ra 206
34. Tâm chính là sự bất an 217
35. Đạo sư vĩ đại nhất là cái Ta trong chính ông 227
36. Sự giết hại gây đau khổ cho kẻ giết, 236
chứ không phải người bị giết 236
37. Bên ngoài đau khổ và lạc thú là An Lạc 245
38. Tu tập tâm linh là ý chí được khẳng định và tái khẳng định 254
39. Không có gì tự tồn tại 264
40. Chỉ cái Ta là thật 271
41. Phát huy thái độ nhân chứng 277
42. Thực tại thì bất khả diễn tả 283
43. Có thể nhận ra vô minh, nhưng không thể nhận ra giác ngộ 291
44. "Ta là" thì thật, tất cả những cái khác chỉ là suy luận 299
45. Cái gì đến và đi thì không thể có thực thể 305
46. Biết rõ hiện hữu an lạc 313
47. Quan sát tâm ông 319
48. Biết là tự do 324
49. Tâm tạo ra bất an 336
50. Biết rõ chính mình là nhân chứng 342
51. Hãy thản nhiên với đau khở và lạc thú 347
52. Cảm thấy hạnh phúc và đem lại hạnh phúc 357
là nhịp điệu của tình yêu 362
53. Khi đã được thỏa mãn, tham ái lại đẻ thêm tham ái 375
54. Tâm và Thân là những hiện tướng của Vô minh 382
55. Cho đi tất cả thì sẽ được tất cả 389
56. Ý thức sinh khởi, thế giới sinh khởi 395
57. Bên ngoài tâm không hề có đau khổ 401
58. Sự toàn hảo - vận mệnh chung 407
59. Tham ái và lo sợ là các trạng thái của hướng ngã 407
60. Hãy sống với những sự kiện thực tế, đừng sống với những điều hoang tưởng 412
61. Tự thân, ý thức là Vật 421
62. Trong cái tối thượng nhân chứng xuất hiện 429
63. Quan niệm về người hành động là ràng buộc 434
64. Bất cứ cái gì làm ông mãn nguyện đều giữ ông lại 443
65. Tất cả những gì ông cần là giữ một cái tam tĩnh lặng 450
66. Mọi tìm cầu hạnh phúc đều khốn khổ 460
67. Kinh nghiện thì không thật 466
68. Truy tìm cội nguồn của ý thức 471
69. Vộ thưởng là bằng chứng của tính vô giả 487
70. Thượng đế là sự chấm dứt mọi tham ái và tri kiến 496
71. Trong sự tỉnh thức về chính mình, ông học về chính ông 508
72. Cái thuần khiết, không pha tạp, không bị ràng buộc là cái thật 518
73. Cái chết của tâm là sự khai sinh của trí tuệ 530
74. Chân lý ở đây và bây giờ 538
75. Trong an lạc và im lặng, ông trưởng thành 549
76. Biết mình không biết, chính là cái biết thật 555
77. "Ta" và "Của Ta" là hư giả 564
78. Tất cả kiến thức đều là vô minh 571
79. Con người Nhân chứng và cái Tuyệt đối 579
80. Tánh biết 587
81. Căn nguyên của sợ hãi 596
82. Sự hoàn hảo tuyệt đối ở đây và bây giờ 606
83. Chân sư 616
84. Mục đích của ông là Đạo sư của ông 624
85. "Ta hiện hữu" - nền tảng của mọi kinh nghiệm 635
86. Cái Không biết là ngôi nhà của cái thật 641
87. Giữ Tâm im lặng và ông sẽ tìm ra 649
88. Cái biết do tâm không phải là cái biết thật 655
89. Tiến bộ trong đời sống tâm linh 671
90. Quy thận cái Ta của chính mình 678
91. Lạc thú và hạnh phúc 683
92. Vượt qua ngoài ý tưởng của ta là thân xác 691
93. Người làm không phải là con người 698
94. Ông ở ngoài không gian và thời gian 705
95. Chấp nhận cuộc đời như nó đến 716
96. Từ bỏ tất cả ký ức và mong chờ 726
97. Tâm và thế giới không tách biệt 736
98. Thoát khỏi sự đồng hóa chính mình 743
...