Color Separation Photography
Phụ đề: For offset Lithography with an introduction
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 770 - Nghệ thuật nhiếp ảnh, điện ảnh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012274
Nhà xuất bản: Graphic Arts technical Foundation, INC
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích