La vie cachée de Jésus étude historique
Tác giả: M-J. Ollivier
Ký hiệu tác giả: OL-M
DDC: 232.15 - Cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012234
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1904
Khổ sách: 23
Số trang: 465
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích