Phương pháp làm việc hiệu quả
Phụ đề: Nghệ thuật quản lý
Tác giả: Larry Bossidy , Ram Charan
Ký hiệu tác giả: BO-L
Dịch giả: Hà Thiện Thuyên
DDC: 379.113 - Giáo dục hướng nghiệp
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001035
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 296
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Giới thiệu 4
Phần I. Tại sao sự thực thi là cần thiết 15
Chương 1. Sự thiếu sót không ai biết 15
* Giai đoạn thực thi 23
* Sự thực thi là một quy luật 25
* Sự thực thi là công việc của người chỉ đạo dinh doanh 28
* Tại saocon người không đạt được nó 36
Chương 2. Sự khác nhau trong thực thi 40
* Nỗi phiền phức của Joe 41
* Sự thiếu sót thực thi tại Xerox 45
* Lucent vượt quá sự thử thách 47
Phần II. Các khối thiết tạo của sự thực thi 63
Chương 3. Thiết tạo sự thực thi khối: Bảy thái độ thiết yếu của người chỉ đạo 63
* Biết nhân viên và lĩnh vực kinh doanh của bạn 63
* Cuộc viếng thăm kết thúc thế nào 69
* Xác lập ưu tiên và các mục tiêu rõ ràng 76
* Tiếp tục thực thi 79
* Khen thưởng những người thực hiện 80
* Thông qua sự huấn luyện 81
* Hãy biết chính bạn 86
Chương 4. Thiết tạo khối thứ hai: Tạo khung làm việc làm cho sự thay đổi mở mang 94
* Quá trình mở mang 98
* Các niềm tin EDS cũ 99
* Các niềm tin EDS mới 100
* Liên kết chế độ khen thưởng cho sự hoàn thiện 101
* Phần mềm xã hội của sự thực thi 107
* Tầm quan trọng của cuộc nói chuyện thẳng thắn và năng động 113
* Những người chỉ đạo thể hiện hành vi mà họ phô bày và khoan dung 117
Cần người phù hợp tại vì trí phù hợp 121
* Tại ao những người phù hợp lại không nằm ở các vị trí công việc phù hợp 125
* Thiếu kiến thức 125
* Yếu tố thoải mái tâm lý 129
* Yếu tố quyết định: Thiếu sự cam kết cá nhân 130
* Có phải bạn tìm kiếm không 131
* Tiếp nghị lực cho con người 134
* Họ có thể quyết định với vấn đề quan trọng 136
* Họ có được những cái đã thực hiện qua những người khác 138
* Họ tiếp nối thông suốt 140
* Bằng cách nào để có những người phù hợp tại các công vieecjphuf hợp 141
* Sự thật hiển nhiên 144
Phần 3. Tiến trình cốt lõi của sự thực thi 152
Chương 6. Tiến trình con người: Thực hiện liên kết với chiến lược và các hoạt động 152
*Thiết tạo khối một : liên kết con người với chiến lược và các hạt động 159
có chiều sâu và sự hạn chế rủi ro con lại 161
* Việc xem xét lại tài năng tại Honeywell 171
* Thiết tạo khối ba: Xử lý những người thực hiện kém 177
* Thiết tạo khối bốn: Liên kết hr với các kết quả kinh doanh 181
* Cuộc nói chuyện thẳng thắn 188
Chương 7. Tiến trình chiến lược: Tạo liên kết với con người và các hoạt động 195
* Tầm quan trong của các phương thức 196
* Các khối thiết tạo của một chiến lược 199
* Thiết tạo kế hoạch chiến lược 202
* Ai thiết tạo kế hoạch 203
* Các câu hỏi dành cho một kế hạch chiến lược 205
* Sự đánh giá môi trường ngài là gì 207
* Bạn hiểu các khách hàng và thị trường hiện có tốt thế nào? 208
* Ai là đối thủ cạnh tranh 212
* Đối thủ kinh doanh có thể thực thi chiến lược không? 215
* Các mốc chuẩn quan trọng dành cho sự thực thi kế hoạch là gì? 217
* Thời hạn dài và thời hạn ngắn có được cân bằng không? 218
* Các vấn đề quan trọng gặp phải trong kinh doanh là gì? 222
* Bằng cách nào đơn vị kinh doanh sẽ kiếm tiền dựa vào một nền tảng quan trọng? 226
Chương 8. Cách để kiểm soát việc xem xét lại một chiến lược 228
* Các câu hỏi phát sinh tại việc xem xét lại tiến trình 230
* Mỗi nhóm đơn vị kinh doanh có kỹ năng tốt thế nào về sự cạnh tranh? 231
* Khả năng tổ chức để thực thi chiến lược mạnh thế nào? 233
* Kế hoạch được phân tán hay được tập trung mạnh? 235
* Có phải chúng ta đang chọn các ý tưởng đúng không? 235
* Các liên kết với con người và các hoạt động rõ ràng không? 239
* Sự tiếp tục thông suốt 243
với chiến lược và con người 249
* Cách để thiết tạo một nguồn ngân sách trong ba ngày 255
* Tầm quan trọng của sự đồng bộ hóa 258
* Các giả định nổi bật: Vấn đề then chốt cho việc xác lập các mục tiêu thực 260
* Thiết lập kế hoạch hoạt động 270
* Nghệ thuật tạo nên sự cân xứng 275
*Các kết quả của tiến trình các hoạt động 277
những tình huống bất ngờ có thể xảy ra 281
* Việc xem xét lại theo quý 285
* Các mục tiêu để sinh tồn 288