Jews, God and History
Tác giả: Max I. Dimont
Ký hiệu tác giả: DI-M
DDC: 225.9 - Địa lý, lịch sử, nhân vật trong Tân ước
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012022
Nhà xuất bản: A Signet Book
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 17
Số trang: 472
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích