Le phénomène humain
Tác giả: Pierre Teilhard de Chardin
Ký hiệu tác giả: CH-P
DDC: 116 - Hiện tượng học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011959
Nhà xuất bản: Éditions du Seuil
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 19
Số trang: 348
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích