Aux sources de la pensée de Marx Hegel Feuerbach
Tác giả: Franz Grégoire
Ký hiệu tác giả: GR-F
DDC: 193.1 - Triết học Đức
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011957
Nhà xuất bản: Librairie Philosophique J. Vrin
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 23
Số trang: 204
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích