Fourth Asian regional conference
Phụ đề: the International office of catholic education
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 900 - Địa lý - Lịch sử
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011950
Nhà xuất bản: Á Châu
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 23
Số trang: 178
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích