The Culture of South-east Asia
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 306 - Văn hóa và thể chế
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011933
Nhà xuất bản: George Allen and Unwin Limited
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 26
Số trang: 218
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích