Exposition complète de la doctrine Catholique
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 200 - Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011696
Nhà xuất bản: Jacques Lecoffre et Cie
Năm xuất bản: 1859
Khổ sách: 18
Số trang: 444
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích