Psychothérapie et direcyion de conscience
Tác giả: Jean Minery, S.J
Ký hiệu tác giả: MI-J
DDC: 153.43 - Tâm lý luận lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011614
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 16
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích