La question D' Extrême - orient
Tác giả: Pierre Enouvin
Ký hiệu tác giả: EN-P
DDC: 957 - Lịch sử Siberia (phần Châu Á của Nga)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011345
Nhà xuất bản: Libraire Hachette
Khổ sách: 21
Số trang: 439
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích