Cuộc đối thoại có tính ngôn sứ
Phụ đề: Những suy tư về sứ vụ Kitô giáo hiện nay
Tác giả: Stephen B. Bevans, SVD, Roger P. Schroeder
Ký hiệu tác giả: BE-S
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 266.1 - Sứ vụ truyền giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011251
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 306
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013017
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 306
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013073
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 306
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013074
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 306
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 7
Lời giới thiệu 11
Chương 1. SỨ VỤ CÓ MỘT HỘI THÁNH  
Lời mời nhảy múa 25
Chương 2. "Giữa anh em, chúng tôi đã cư xử rất dịu dàng"  
SỨ VỤ KITÔ GIÁO VỚI TƯ CÁCH LÀ CUỘC ĐỐI THOẠI 45
Chương 3. "TÔI KHÔNG HỔ THẸN VÌ TIN MỪNG" 89
Chương 4. SỨ VỤ TRONG THẾ KỈ HAI MƯƠI MỐT  
Cuộc đối thoại có tính ngôn sứ và nền thần học bối cảnh 119
Chương 5. LÀM SÁNG TỎ MỘT "THỰC TẾ PHỨC TẠP"  
Sáu yếu tố của sứ vụ 135
Chương 6. BƯỚC VÀO VƯỜN CỦA MỘT NGƯỜI KHÁC  
Sứ vụ/ thừa tác vụ đa văn hóa 153
Chương 7. BUÔNG BỎ VÀ LÊN TIẾNG  
Cuộc đối thoại có tính ngôn sứ và linh đạo của việc hội nhập văn hóa 181
Chương 8. TÌNH HUYNH ĐỆ CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG BÀN  
Sứ vụ tại Areopagus ngày nay 207
Chương 9. LƯỢC SỬ VỀ SỨ VỤ CỦA HỘI THÁNH  
Cuộc đối thoại có tính ngôn sứ qua các thời đại 233
Chương 10. GIÁO HUẤN, SỨ VỤ VÀ CUỘC ĐỐI THOẠI CÓ TÍNH NGÔN SỨ CỦA HỘI THÁNH  
Ad Gentes, Evangelii Nuntiandi, Redmptoris Misio và đối thoại cũng như loan báo 175