Xây dựng sự hiệp thông trong Giáo hội
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 262.01 - Điều hành và tổ chức Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010960
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 99
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1: Các Cộng đồng Kitô nhỏ trong Giáo hội hiệp thông 5
Chương 2: Năng động và sự tăng triển của nhóm nhỏ trong Giáo hội hiệp thông 26
Chương 3: Cách lãnh đạo và tổ chức nhằm xây dựng sự hiệp thông 37
Chương 4: Cách tham dự một phiên họp nhằm xây dựng sự hiệp thông 42
Chương 5: Các hướng dẫn một phiên họp nhằm xây dựng sự hiệp thông 49
Chương 6: Cachs thông đạt và thông cảm nhằm xây dựng sự hiệp thông 55
Chương 7: Cách tiếp cận những căng thẳng và xung đột nhằm xây dựng sự hiệp thông 67
Chương 8: Cách lắng nghe nhằm xây dựng sự hiệp thông 75
Chương 9: Cách tỏ bày nhằm xây dựng sự hiệp thông 84