Thế giới phẳng
Phụ đề: Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21
Tác giả: Thomas L. Friedman
Ký hiệu tác giả: FR-T
Dịch giả: Nguyễn Quang A
DDC: 909 - Lịch sử thế giới
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000882
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 818
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006568
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 818
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010378
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 818
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Một: Khi tôi đang ngủ 16
Hai: Mười nhân tố làm phẳng thế giới 80
Ba: Ba sự hội tụ 304
Bốn: Sự sắp xếp vĩ đại 348
Năm: Mỹ và Tự do thương mại 386
Sáu: Những kẻ Tiện dân 407
Bảy: Bán cầu não phải 444
Tám: Cuộc khủng hoảng thầm lặng 477
Chín: Đây không phải là Một cuộc Diễn tập 524
Mười: Đức mẹ Đồng Trinh Guadalupe 568
Mười một: Các công ty đối phó như thế nào? 612
Mười hai: Thế giới không phẳng 656
Mười ba: Toàn cầu hóa các yếu tố địa phương 723
Lý thuyết Dell về ngăn ngừa Xung đột 736
Mười lăm: 9/11 đối nghịch với 11/9 722