Tâm lý học trong nháy mắt. Tâm lý học Tổ chức - Công nghiệp
Tác giả: Nhóm EzPsychology
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 302.4 - Quan hệ xã hội giữa các nhóm
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T6
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010317
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 419
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1. Lịch sử tâm lý học I/O
Chương 2. Bản phân tích công việc
Chương 3. Đánh giá hiệu suất
Chương 4. Tuyển dụng và lựa chọn
Chương 5. Đào tạo và phát triển
Chương 6. Động lực
Chương 7. Thái độ công việc
Chương 8. Căng thẳng công việc
Chương 9. Giáo tiếp trong tổ chức
Chương 10. Quy trình nhóm
Chương 11. Lãnh đạo
Chương 12. Văn hóa và tính sáng tạo của tổ chức
Chương 13. Lý thuyết và phát triển tổ chức
Chương 14. Độc thoại