Bên trong nhà thờ Công giáo
Tác giả: Lm. Joseph M. Champlin
Ký hiệu tác giả: CH-J
DDC: 261.57 - Kitô giáo và nghệ thuật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010307
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích