Nho văn căn bản
Tác giả: Lý Minh Tuấn
Ký hiệu tác giả: LY-T
DDC: 299.51 - Tôn giáo có nguồn gốc Trung Quốc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010183
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 470
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích