Thế giới quan của Dostoevsky
Tác giả: N. Berdyaev
Ký hiệu tác giả: BE-N
Dịch giả: Nguyễn Văn Trọng
DDC: 109 - Lịch sử triết học theo địa lý, thời gian và nhân vật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010107
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 369
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010108
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 369
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất  bản 7
Tác giả và tác phẩm 9
Lời dẫn 15
Chương I: Hình tượng tinh thần của Dostoevsky 17
Chương II: Con người 63
Chương III: Tự do 107
Chương IV: Cái ác 143
Chương V: Tình yêu 179
Chương VI: Cách mạng, chủ nghĩa xã hội 213
Chương VII: Nước Nga 257
Chương VIII: Viên đại pháp quan. Thần - Nhân và nhân - thần 305
Chương IX: Dostoevsky và chúng ta 345