Theological Investigations
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
DDC: 261 - Mối quan hệ giữa các tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol XXIII
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010008
Nhà xuất bản: Crossroad
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 228
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích