The City of God
Tác giả: St. Augustin
Ký hiệu tác giả: AUG
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009756
Nhà xuất bản: New Advent
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 1255
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0009757
Nhà xuất bản: New Advent
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 1255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích