Đọc sách siêu tốc
Tác giả: Christian Gruning
Ký hiệu tác giả: GR-C
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009406
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời giới thiệu 7
Lời mở đầu 10
Hành trình đọc sách 15
Chuẩn bị leo núi 23
I. Xác đề vị trí 23
II. Vấn đề khó khăn từ những bước nhỏ 41
III. Hướng đến mục tiêu chinh phục đỉnh cao 53
IV. Nhìn lại quá trình đọc ban đầu 61
khó khăn từ những bước nhỏ  
Hành trình đạt đến mức độ hoàn thiện khả năng đọc 67
I. Hãy nâng cao tốc độ đọc của bạn 69
II. Tăng khả năng tập trung khi đọc sách 163
III. Tăng cường khả năng đọc hiểu 173
IV. Hãy tăng khả năng ghi nhớ 209
Mỗi cuốn sách như một dự án 231
I. Nền tảng để bắt đầu 231
II. Những điều kiện khung 232
III. Quá trình đọc sách 233
25 cuốn sách tiêu biểu của thế giới 253