Bí quyết học nhanh nhớ lâu
Nguyên tác: How to improve your memory for study
Tác giả: Jonathan Hancock
Ký hiệu tác giả: HA-J
Dịch giả: Nguyễn Lê Hoài Nguyên, Nguyễn Đức Nhật
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009314
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 133
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 5
Lời cám ơn 8
Chương 1: Trí nhớ và cấu trúc đúng của bộ não 9
Chương 2: Ứng dụng các giác quan và trí tưởng tượng để ghi nhớ 31
Chương 3: Vấn đề thể chất có ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ 57
Chương 4: Rèn luyện một số kỹ năng hỗ trợ việc ghi nhớ 75
Chương 5: Một số phương pháp ghi nhớ 93
Chương 6: Tăng lực trí nhớ trong học tập 115