Trò chuyện khoa học và giáo dục
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 370 - Giáo dục
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009195
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 535
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
• Lời nói đầu 9
PHẦN 1: TRÒ CHUYỆN KHOA HỌC  
1. Nghiên cứu khoa học và kinh tế tri thức 15
2. Công bố quốc tế 38
3. Công khai kết quả nghiên cứu khoa học 50
4. Khoa học và chuyện “đi tắt” 59
5. Khoa học có nên chạy theo “sao”?  70
6. Hợp tác khoa học kiểu nhảy dù 75
7. Việt Nam nên ưu tiên cho khoa học nào? 83
8. Khám phá trong khoa học và chuyện “đồng tiền bát gạo” 93
9. Mười nguyên lí để xây dựng thành công một viện nghiên cứu  104
10. Phát triển tư duy sáng tạo ở người trẻ 111
11. Từ 0 đến 1, và từ 1 đến 10 123
12. Đánh giá nhà khoa học và sở hữu trí tuệ 129
13. Mơ đẳng cấp quốc tế nhưng hành động “khác người” 141
14. Nhân giải Nobel 2009 nghĩ về thu hút nhân tài 147
15. Thu hút chuyên gia nước ngoài: Cơ hội và khó khăn 154
16. Thân phận của những “rùa biển” Việt Nam 165
17. Kiến tạo một chương trình học giả (fellowship) cho khoa học Việt Nam 172
18. Vài vấn đề tài trợ cho nghiên cứu khoa học 185
19. Công bằng và khoa học 201
PHẦN 2: TRÒ CHUYỆN ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC  
1. Y đức nhìn từ góc độ hệ thống 209
2. Y đức và nghiên cứu y học 216
3. Y đức và đạo đức khoa học 221
4. Những vấn đề đạo đức khoa học ở Việt Nam  237
5. Chuyện công trạng trong khoa học 247
6. Tác giả ma, kĩ nghệ dược, và y khoa 259
7. Những ngộ nhận về trích dẫn và đạo văn  266
8. Một loại nghiên cứu khoa học thiếu trách nhiệm? 270
9. Một trường hợp gian lận khoa học hi hữu  277
10. Một lừa dối lớn trong khoa học xã hội 283
11. “Xoa bóp dữ liệu” làm tan sự nghiệp của một giáo sư 294
13. Những gian lận trong xuất bản khoa học 300
14. Mua danh khoa học bằng tiền 304
15. Phiên tòa về trách nhiệm khoa học 309
PHẦN 3: XUẤT BẢN KHOA HỌC  
1. Xuất bản khoa học: một mạo hiểm cần sự cẩn thận 317
2. Xuất bản khoa học: cơ quan chủ quản, nhà xuất bản và ban biên tập 326
3. Tập san dỏm đang làm vẩn đục khoa học 336
4. Tiêu chí để nhận dạng tập san khoa học dỏm 343
5. Nhu cầu quốc tế hóa tập san khoa học 353
PHẦN 4: TRÒ CHUYỆN GIÁO DỤC  
1. Tự do học thuật và tinh thần Humboldt 361
2. Tinh thần đại học 365
3. Để đại học tư không còn ưu tư 374
4. Xếp hạng đại học ở Việt Nam: những điểm cần bàn thêm 383
5. Vấn đề tên trường và trang web 395
6. Đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam: cần cải cách 409
7. Những ngộ nhận về học vị tiến sĩ 426
8. Bao nhiêu bài báo khoa học để bảo vệ một luận án tiến sĩ? 435
9. Mô hình đào tạo bác sĩ y khoa: kinh nghiệm từ úc 442
10. Môn văn giúp ích gì cho y học 452
11. Tuyển sinh y khoa 460
12. Giáo sư là gì, ai là giáo sư?  468
13. Đề bạt chức danh giáo sư: vài kinh nghiệm từ úc 478
14. Những câu hỏi trong buổi phỏng vấn đề bạt giáo sư tại Australia 494
15. Quá trình phát triển giáo dục đại học ở Nhật và những bài học 503
16. Hàn Quốc và bài học 40 năm cho Việt Nam 519
• Thay cho lời bạt 528