Encyclopedia of Early Christianity
Tác giả: Everett Ferguson
Ký hiệu tác giả: FE-E
DDC: 270.103 - Bách khoa từ điển về Kitô giáo thời kỳ đầu
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009083
Nhà xuất bản: Routledge
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 1212
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích