Catholic Bioethics and the Gift of Human Life
Tác giả: William E. May
Ký hiệu tác giả: MA-W
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009082
Nhà xuất bản: Our Sunday Visitor
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích