Làm trưởng nhóm chỉ dẫn thực hành
Tác giả: Perter Newbery, Ph.D
Ký hiệu tác giả: NE-P
Dịch giả: Nguyễn Thuật
DDC: 370.114 - Giáo dục luân lý, đạo đức, nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000792
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 91
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời cảm tạ 5
Lời dẫn nhập 11
Chương 1. Con đường tin tưởng 15
Chương 2. Làm việc với giới tre là làm việc nhóm 25
Chương 3. Một nhóm suýt đổ vỡ 37
Chương 4. Lãnh đạo biến đổi 40
Chương 5. Dự trù cho một nhóm 49
Chương 6. Trò nào trống ấy 57
Chương 7. Thân thiện giúp đỡ 79