Thiện, ác và smartphone
Tác giả: Đặng Hoàng Giang
Ký hiệu tác giả: DA-G
DDC: 302.5 - Liên hệ cá nhân và xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008734
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 307
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012970
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 307
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu  1
PHẨN MỘT: “NHÂN DANH CÔNG LÝ, HÃY LÀM NHỤC CHÚNG!”  
1.  Thời của những dân phòng trên mạng 20
2.  Công lý của cuồng nộ và sự trả thù của đám đông 33
3.  Xét xử lưu động: Show diễn của công lý 46
4.  Làm nhục công cộng: Một lịch sử nghìn năm 59
5.  Những nghi thức hạ nhục 71
PHẨN HAI: LÀM NHỤC MUA VUI VÀ TÀN NHẪN GIẢI KHUÂY  
6.  Làm nhục mua vui và tàn nhẫn giải khuây 86
7.  Cái giá của sự thô lỗ 101
PHẨN BA: BẢY BƯỚC ĐI CỦA CĂM GHÉT  
8.  Bảy bước đi của căm ghét 116
9.  50 sắc thái của căm ghét 130
10. Tàn nhẫn tới từ đâu: Khi cái thiện cuồng tín và cái tôi bị đe dọa 142
PHẨN BỐN: GIÃ TỪ VĂN HÓA LÀM NHỤC  
11. Sức mạnh của sự điểm tĩnh 156
12. Giã từ văn hóa làm nhục 171
13. “Và cứ như thế cho đến vô cùng”: Suy ngẫm về tử tế 185
14. Ta cần biết bao nhiêu về cuộc đời người khác? 196
PHẨN NĂM: TA NÓI GÌ KHI NÓI VỀ THA THỨ  
15. Kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai? 213
16. Tội lỗi và trừng phạt và … 228
17. Ta nói gì khi nói về tha thứ: Cứu rỗi đến với ai? 239
18. Ta nói gì khi nói vể tha thứ: Chỉ có ở con người 250
19. Nhân phẩm đáng giá bao nhiêu? 259
PHẨN KẾT: DỰ ÁN TRẮC ẨN  
20. Dự án trắc ẩn 272
21. “Chúc con ra về bình an” 285
Lời bạt 293