Introduction to Biblical Hebrew
Tác giả: Thomas O. Lambdin
Ký hiệu tác giả: LA-T
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008686
Nhà xuất bản: Harvard University Press
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 29
Số trang: 345
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích