Từ điển Đức Mẹ
Tác giả: Alphonse Bossard, SMM
Ký hiệu tác giả: BO-A
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 232.210 3 - Từ điển Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008648
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 708
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014339
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 708
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014658
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 708
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015530
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 708
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015602
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 708
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

Lời nói đầu vii
Lời thưa xi
Bảng kê chữ viết tắt xii
Các tác giả xiv
Hướng dẫn đọc theo hệ thống xvii
A ca thi 1
Ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ 4
Ảnh tượng Đức Mẹ 12
Ave Maria 15
Ban nơ, Bỉ 16
Bậc sống và lòng sùng kính Đức Maria 18
Balem  29
Biệt kính 29 
Biểu tượng Thánh Mẫu 31 
Bô ranh, Bỉ  34 
Camelô  34 
Cana  40 
Canvê  45 
Chúa Ba Ngôi và Đức Maria  46 
Chúa Cha và Đức Maria  57 
Chúa Kitô và Đức Maria  57 
Chúa Thánh Thần và Đức Maria  58 
Chuỗi Mân Côi  62 
Con Đức Mẹ  69 
Công Đồng Vaticanô II với Đức Maria  70 
Cộng khổ 76
Công tác dạy giáo lý và Đức Maria  76 
Cơdếctôcôva, Ba lan  79 
Cựu ước với Đức Maria  86 
Danh hiệu Maria  92 
Dâng Chúa trong đền thờ  95 
Dòng tu của Đức Mẹ  100 
Đại hội Thánh Mẫu  137 
Đại kết và Đức Maria  138 
Đạo binh Đức Mẹ  143 
Đạo đức bình dân  145 
Đền thánh quốc gia  149 
Đền thánh và trung tâm thánh mẫu tại Việt Nam  160 
Đền Thánh quốc gia Đức Mẹ tại Hoa Kỳ  167 
Đền thờ Giêrusalem  169 
Đồng công cứu chuộc  169 
Đồng trinh trọn đời  172 
Đời sống gia đình và Đức Maria  177 
Đức Maria dưới chân thập giá  182 
Đức Maria hồn xác lên trời  188
Đặc ân ngày thứ bảy 188
Đức Maria, người mẹ chúng ta 194
Đức Maria trung gian  198 
Đức Mẹ cáp, Canaan  203 
Đức tin Mẹ Maria 207
Đường thánh gia 210
Evà mới 211
Fatima, Bồ Đào Nha 214
Gia phả Đức Maria 221
Giá trị lòng sùng kính Đức Mẹ 222
Giáo dân và Đức Maria 226
Giáo hội và Đức Maria 226
Giáo hội Đông phương với Đức Maria 232
Giáo phụ và Đức Maria 235
Giới trẻ và Đức Maria 242
Goađalupê, Mêxicô 244
Hiệp hội thánh mẫu 250
Hoa kỳ và Đức Maria 251
Hồi giáo và Đức Maria 256
Hội thánh mẫu học 258
Khải huyền 12 258
Khảo cổ học với Đức Maria 263
Kinh cầu Đức bà 256
Kinh cầu Đức bà theo Thánh kinh 276
Kinh chào kính Nữ Vương 279
Kinh hãy nhớ 280
Kinh kính mừng 282
Kinh Lạy nữ vương thiên đàng 285
Kinh nguyện Đức Mẹ 286
Kinh nhật tụng kính Đức Maria 287
Kinh trông cậy 289
Kinh truyền tin 290
Kơnốc Ái Nhĩ Lan  295 
La Mã, Việt Nam 304 
Linh Khải  317 
Linh mục và Đức Maria 319 
Lòng sùng kính Đức Maria  320 
Lòng sùng kính Đức Mẹ trong các dòng tu  326 
Lôrêtô, Ý 344 
Lộ Đức, Pháp  348 
Lời Đức Maria 354 
Lời Fiat nhân danh toàn nhân loại  355 
Magnificat  359 
Mầu nhiệm hiệp thông các thánh  363 
Mẫu tính tinh thần  366 
Mẹ giáo hội  373 
Mẹ Thiên Chúa  373 
Mồ thánh Đức Mẹ 378 
Ngụy thư với Đức Maria  382 
Người nghèo Đức Giavê và Đức Maria 387 
Người nữ  391 
Người tôi tớ Thiên Chúa  397 
Nhà tiệc ly 400 
Nhiệm vụ chuyển cầu của Đức Maria 400
Niềm vui  Đức Maria 406
Niên ký cuộc đời Đức Maria 413
Noi gương Đức Mẹ 415
Nỗi đau Mẹ Maria 419
Nữ tử Sion 425
Nữ Vương 426
Ơn tiền định của Đức Maria 438
Phúc âm theo thánh Luca 443
Phúc âm theo thánh Matthêu 443
Phụng vụ 451
Pôm Pây, Ý Đại Lợi 457
Pông Manh, Pháp 460
Sinh Nhật Đức Maria 464
Stabat Mater 469
Sicacusa, Ý 472
Tài liệu giáo huấn của Giáo hội 476
Tân ước 479
Tận hiến cho Đức Mẹ 485 
Tháng Đức Mẹ  491 
Thánh Bênađô 493 
Thánh địa và Đức Maria 493 
Thánh Ép Rem  510 
Thánh Gioan và Đức Maria  510 
Thánh Giuse và Đức Maria  511 
Thánh Maximilianô Kônbê  514 
Thánh mẫu học  514
Thánh thi Đức Mẹ  519
Thánh tích Đức Mẹ 531
Thánh Giêrusalem  533
Thăm viếng  533 
Thụ thai đồng trinh 538 
Tiên trưng thánh mẫu  544 
Tiến sĩ thánh mẫu  550 
Tìm được Chúa trong đền thờ  553 
Tín trung  556 
Tôi trung Đức Maria  559 
Trà kiệu  571 
Trái tim vô nhiễm Mẹ Maria  575 
Truyền giảng Tin mừng 578
Truyền tin  585 
Tu hội đời và Đức Maria  591 
Tu sĩ và Đức Maria  591 
Tước hiệu của Đức Maria  591 
Việt Nam và Đức Maria  612 
Vô nhiễm nguyên tội 623
Vương cung thánh đường Đức Bà Cả 630
Ý nghĩa áo Đức Bà 634
Phụ lục I: Các dịp mừng kính Đức Mẹ trong năm phụng vụ 639
Các dịp mừng tùy địa phương 649
Phụ lục II: Tháng Đức Mẹ 652
Phụ lục III: Các bài phần lễ chung về Đức Mẹ 662
Phụ lục IV: Các bài đọc trong dịp mừng liên quan đến Đức Maria 666
Phụ lục V: Các bài đọc liên quan đến Đức Mẹ 668
Phụ lục VI: Sống mùa vọng và lễ giáng sinh với Đức Mẹ 670
Phụ lục VII: Tiến trình phát triển lòng sùng kính Đức Mẹ 673
Phụ lục VIII: Niên biểu những biến cố liên quan đến Đức Mẹ 677
Mục Lục 703