Christians in China: A.D. 600 to 2000
Tác giả: Jean - Louis Bruguès
Ký hiệu tác giả: BR-J
DDC: 275.1 - Công giáo tại Trung Quốc
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008636
Nhà xuất bản: Ignatius Prees
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 605
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích