Psychiatric Mental Health Nursing
Tác giả: Noreen Cavan Frisch, Lawrence E. Frisch
Ký hiệu tác giả: FR-N
DDC: 613 - Sức khỏe và an toàn cá nhân
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008620
Nhà xuất bản: Delmar Cengage Learning
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 24
Số trang: 911
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích