Về bản tính người
Nguyên tác: On human nature
Tác giả: Edward O. Wilson
Ký hiệu tác giả: WI-E
Dịch giả: Phạm Anh Tuấn
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008518
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 431
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu cho lần xuất bản năm 2004 7
Lời nói đầu cho lần xuất bản thứ nhất 23
Chương 1: Nan đề 29
Chương 2: Di truyền 50
Chương 3: Sự phát triển 109
Chương 4: Sự trỗi dậy 137
Chương 5: Tính hiếu chiến 180
Chương 6: Tính giao 214
Chương 7: Lòng vị tha 257
Chương 8: Tôn giáo 289
Chương 9: Hy vọng 332
Bảng giải nghĩa từ vựng 359
Mục lục chú thích 373