Dẫn luận về ngôn ngữ học
Nguyên tác: Linguistics - A very short introduction
Tác giả: P.H.Matthews
Ký hiệu tác giả: MA-P
Dịch giả: Thái An
DDC: 401 - Triết học và lý thuyết, ngôn ngữ quốc tế
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008457
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 20
Số trang: 207
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Nghiên cứu ngôn ngữ 7
2. "Homo loquens" 28
3. Ngôn ngữ theo thời gian và không gian 53
4. Các hệ ngôn ngữ 77
5. Tôn vinh sự đa dạng 101
6. Thế nào là một ngôn ngữ? 125
7. Tính hệ thống đến đâu? 143
8. Âm thanh 160
9. Ngôn ngữ và bộ não 181
Tài liệu tham khảo 202