Tâm lý học trong nháy mắt
Phụ đề: Tâm lý học xã hội
Tác giả: Nhóm EzPsychology
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 302 - Tương tác xã hội
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008404
Nhà xuất bản: ĐH. Quốc Gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 24
Số trang: 250
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Về EzPsy 7
Lời nói đầu 9
Chương 1: Giới thiệu chung 11
1.1. Tâm lý học xã hội là gì? 11
1.2. Lịch sử tâm lý học xã hội 18
1.3. Các nhà tâm lý học xã hội tiêu biểu 21
Chương 2: Theo ngành tâm lý học xã hội 25
Chương 3: Ấn tượng đầu tiên 29
Chương 4: Quan niệm bàn thân, lòng tự tôn 36
Chương 5: Stereotype 42
Chương 6: Danh tính xã hội 49
Chương 7: Chuẩn mực xã hội 54
Chương 8: Giúp đỡ, hợp tác 60
Chương 9: Sự quý mến và tình yêu 66
Chương 10: Gây hấn 72
Chương 11: Thái độ 80
Chương 12: Các thí nghiệm nổi tiếng 88
12.1. Thí nghiệm 1: Lời nói không nhất quán với hành động 88
12.2. Thí nghiệm 2: Vụ án Kitty Genovese (1964) 94
12.3. Thí nghiệm 3: Nhà tù Standford (1971) 99
12.4. Thí nghiệm 4: Nghe theo số đông - Asch 106
12.5. Thí nghiệm 5: "Sự tuân thủ" - Milgram 110
12.6. Thí nghiệm 6: Rối loạn nhận thức 114
Nhóm tác giả 118