Niềm tin và hy vọng
Tác giả: Lý Minh Tuấn
Ký hiệu tác giả: LY-T
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008322
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 272
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008323
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 272
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: PHẦN DẪN NHẬP  
Sự thiếu vắng hy vọng trên thế giới 9
Từ thiếu vắng hy vọng đến thái độ không tin 14
CHƯƠNG II: HÀNH TRÌNH ĐI TÌM NIỀM TIN  
Niềm tin có cần chăng 23
Đức Phật nói gì về niềm tin? 32
Niềm tin trong Phật giáo 38
Niềm tin trong Ấn giáo   46
Niềm tin trong Nho giáo và Lão giáo 53
Niềm tin trong dân gian Việt Nam 62
Niềm tin trong Công giáo 75
Niềm tin trong khoa học thực nghiệm 90
Hành trình cá nhân trong chứng nghiệm niềm tin 102
CHƯƠNG III: NIỀM TIN VÀ TỰ CHỦ  
Hướng về tự chủ 123
Quân tử tự cường 130
Tự thắng giả cường 141
Niềm tin và tự cứu 153
CHƯƠNG IV: NIỀM TIN VÀ HY VỌNG  
Hy vọng cải thiện sức khỏe 163
Hy vọng cải thiện hạnh phúc gia đình 186
Hy vọng cải thiện quốc gia, xã hội 198
Hy vọng cải thiện môi trường sinh thái 208
Niềm hy vọng trong các tôn giáo 218
Thiên hạ đồng quy 228
PHỤ LỤC 237
Phần 1: Khám phá và thế giới có trật tự 239
Phần 2: Những tổ chức theo học thuyết newton trong thời đại lượng tử 234
Phần 3: Không gian không trống rỗng 249
Phần 4: Thiên nhiên tham dự trong vũ trụ 254
Phần 5: Thay đổi, kiên cố và canh tân: Nghịch lý của những hệ thống tự tổ chức 258
Phần 6: Năng lượng sáng tạo của vũ trụ thông tin 263
Phần 7: Hỗn loạn và hấp lực lạ lùng của ý nghĩa 267