Inequality, Globalization, and world politics
Tác giả: Andrew Hurrell , Ngaire Woods
Ký hiệu tác giả: HU-A
DDC: 327 - Quan hệ quốc tế
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008123
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 352
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích