Phúc âm thứ năm
Tác giả: Trần Duy Nhiên
Ký hiệu tác giả: TR-N
DDC: 268.67 - Phương pháp diễn kịch
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000742
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 76
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000743
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 76
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
PHẦN I: ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU 7
PHẦN II: RAO GIẢNG 39