Sử ký tinh hoa
Tác giả: Trí Tuệ
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 908.51 - Lịch sử với mối quan hệ đến những loại cá nhân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007954
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 308
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích