Tào tháo và 10 danh sĩ Trung Hoa
Phụ đề: Chú giải binh pháp Tôn Tử
Tác giả: Horst Balz
Ký hiệu tác giả: BA-H
DDC: 923 - Nhân vật trong lĩnh vực khoa học xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007900
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 386
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007957
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 386
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
· Lời nói đầu   5
· Thân thế, trước tác binh pháp và ảnh hưởng của Tôn tử    9
· Tinh Túy Binh pháp Tôn Tử    25
I. Thiên kế    27
II. Thiên tác chiến    49
III. Thiên mưu công    62
IV. Thiên hình    88
V. Thiên thế    107
VI. Thiên hư thực    124
VII. Thiên quân tranh    154
VIII. Thiên cửu biến    186
IX. Thiên hành quân    207
X. Thiên địa hình    243
XI. Thiên cửu địa    264
XII. Thiên hỏa công    317
XIII. Thiên dụng gián    331
· Phụ lục 1    355
· Phụ lục 2    384