1270 câu đố thông minh
Tác giả: Khải Giang, Hồng Phượng
Ký hiệu tác giả: KH-G
DDC: 398.6 - Câu đố
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007854
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 19
Số trang: 144
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007902
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 19
Số trang: 144
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích