Nhân học Kitô giáo
Phụ đề: Tạo dựng
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Ngọc Anh
Ký hiệu tác giả: TR-A
DDC: 233.11 - Sáng tạo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007738
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 348
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007739
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 348
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013137
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 454
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích