Con người trọn vẹn, Thiên Chúa trọn vẹn
Nguyên tác: Fully Human, Fully Divine An interactive Christology
Tác giả: Michael Casey
Ký hiệu tác giả: CA-M
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 232.12 - Đức Kitô như Ngôi Lời
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000709
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 387
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001213
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 387
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời tựa 7
Vài nét về nền linh đạo Xitô 11
Chương 1: Bản tính nhân loại của Thiên Chúa 19
Chương 2: Thân xác cứng đầu, cứng cổ 37
Chương 3: Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio đan 53
Chương 4: Ta và tha nhân 65
Chương 5: Chúa Giêsu bị cám dỗ 75
Chương 6: Những tưởng tượng trái nghịch 85
Chương 7: Chúa Giêsu trừ quỉ 101
Chương 8: Việc giải độc 111
Chương 9: Chúa Giêsu, người gieo giống 129
Chương 10: Tin tưởng vào sự quan phòng 145
Chương 11: Chúa Giêsu dẹp yên bão tố 163
Chương 12: Một tâm hồn bình thản 179
Chương 13: Chúa Giêsu, một con người cũng phải học tập 191
Chương 14: Một tâm hồn rộng mở 199
Chương 15: Chúa Giêsu luôn lên đường 215
Chương 16: Sự mơ hồ 231
Chương 17: Chúa Giêsu biến hình 249
Chương 18: Siêu nghiệm 259
Chương 19: Chúa Giêsu, vị ngôn sứ duy nhất 281
Chương 20: Xưng tội 297
Chương 21: Giệtsimani 313
Chương 22: Khủng hoảng 325
Chương 23: Sự tan hoang 339
Chương 24: Trần trụi 349
Chương 25: Sự vĩnh cửu 373