Đức Bà chẳng hề mắc tội tổ tông truyền
Tác giả: TGM. Bùi Chu
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 232.211 - Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000687
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 283
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000694
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 283
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0000695
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000696
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000739
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002610
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 7
Chương một: BỐN TÍN ĐIỀU VỀ ĐỨC MARIA (Lm. Phan Tấn Thành)  
I. TÍN ĐIỀU ĐỨC MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÚA  
1. Nền tảng Kinh Thánh của tín điều 9
2. Lịch sử tín điều 10
3. Suy tư thần học 16
II. TÍN ĐIỀU ĐỨC MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH  
1. Nền tảng Kinh Thánh  17
2. Lịch sử tín điều 28
3. Ý nghĩa thần học 22
III. TÍN ĐIỀU ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI  
1. Lịch sử tín điều 27
2. Nội dung tín điều 33
3. Nền tảng tín điều 34
4. Ý nghĩa thần học 36
5. Những tranh luận sau công đồng về bản chất Tội Nguyên Tổ 39
IV. TÍN ĐIỀU ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI  
1. Lịch sử tín điều 42
2. Nội dung tín điều 45
3. Ý nghĩa thần học 49
4. Vấn đề cánh chung luận 51
Chương hai: CẢM NGHIỆM VÀ SUY TƯ VỀ TÍN ĐIỀU ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM  
I. ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (Gm. Jos. HOÀNG VĂN TIỆM)  
1. Tín điều 55
2. Đối tượng của định tín 56
II. LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI TẠI ĐỀN THÁNH PHÚ NHAI GIÁO PHẬN BÙI CHU (Lm. ĐỖ QUANG CHÍNH, S.J.)
1. Giới thiệu 60
2. Hai đại lễ của Bùi Chu 61
3. Lòng người rộn lên 62
4. Trẩy Lễ Khỏi Tội tại Phú Nhai 63
5. Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm 69
III. ĐÂNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI & ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC (MARK MIRAVALLE)
1. Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội 72
2. Mẹ là Đấng Đồng Công vì Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội 79
IV. ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ( ANPHONGSÔ BỐTSA, S.M.M).  
1. Đức Maria, đấng toàn thánh 84
2. Đấng Đầu Thai Vô Nhiễm 85
3. Sự kiện định tín năm 1954 88
4. Kết luận 90
V. 154 NĂM TÍN ĐIỀU ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM (Lm. Nguyễn Hồng Giáo OFM)  
1. Một chút lịch sử 92
2. Nội dung của tín điều 93
3. Đức Mẹ Được Đặc ân lạ lùng kia để làm gì? 95
VI. MARIA, MẸ VÔ NHIỄM  
1. Lịch sử tín điều 96
2. Công bố Tín điều 99
3. Căn bản Thánh Kinh 100
4. Tích Truyện 101
VII. KỶ NIỆM 154 NĂM TUYÊN BỐ TÍN ĐIỀU ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (Lm. Phanxicô Brogia TRẦN VĂN KHẢI)
1. Lịch sử chứng tích mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm bên Đông phương 105
2. Ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội 106
3. Lịch sử và lễ mừng bên Tây phương 107
Chương ba: NHỮNG TÂM TÌNH DÂNG MẸ  
I. ĐỀN THÁNH PHÚ NHAI - BÙI CHU DÂNG KÍNH ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (Gm. Giuse HOÀNG VĂN TIỆM)
1. Mở đầu bằng mấy vần thơ 113
2. Những ngày tháng ghi nhớ về đền thánh dâng kính Mẹ Vô Nhiễm 114
3. Những vần thơ tháng năm kính dâng Mẹ Vô Nhiễm 117
II. SỐNG THEO MẸ VÔ NHIỄM ( Đức Ông Phêrô NGUYỄN VĂN TÀI)  
1. Đức Maria đáp trả lời Thiên Chúa mời gọi 118
2. Đức Maria sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần 121
3. Đức Maria lắng nghe và lưu giữ Lời Chúa 123
4. Đức Maria kín đáo giúp chúng ta tin nhận vào Chúa 126
5. Đức Maria thực hiện thánh ý Chúa 130
6. Đức Maria đi trọn con đường thập giá 132
III. SỰ CAO TRỌNG CỦA THIÊN CHỨC LÀM MẸ CỦA ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM  
1. Sự cao trọng của Thiên Chúa làm Mẹ 135
2. Sự cao trọng siêu việt tuyệt vời của Thiên Chức làm Mẹ của Đức Maria 136
3. Chúa nâng Đức Mẹ lên cao tột đỉnh là làm Mẹ Thiên Chúa 137
4. Mùa nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh 138
IV. AVE MARIA 140
V. THƯ GỬI MẸ 146
Chương 4: SƠ LƯỢC MẤY NÉT VỀ LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ TẠI GIÁO PHẬN BÙI CHU (Lm. Gioan ĐOÀN PHÚ XUÂN. CMC và Duy - Lễ)
I. TÔN SÙNG ĐỨC MỆ MÂN CÔI 153
II. MẸ CỦA GIÁO PHẬN BÙI CHU 163
III. TÌNH CON ĐÁP ỨNG TÌNH MẸ 174
A. Các dòng tu của Đức Mẹ ở Bùi Chu  
1. Dòng Đức Mẹ Cát Minh 175
2. Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi 176
3. Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ 177
4. Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc 179
5. Dòng Trinh Vương 185
6. Dòng Mến Thánh Gía Kiên Lao Bùi Chu 186
7. Dòng Đức Mẹ Thăm Viến Bùi Chu 190
B. Các hội đoàn Đức Mẹ ở Bùi Chu  
1. Bốn Hội Thánh Mẫu hiện có ở Bùi Chu 192
2. Mấy Hội Thánh Mẫu của riêng Bùi Chu 194
3. Mấy phong trào Thánh Mẫu trong Giáo phận 196
IV. THOÁNG NHẬN ĐỊNH CỦA NGƯỜI VIẾT 199
 Chương năm: LỜI KINH AVE MARIA  
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH KINH KÍNH MỪNG  
1. Phần chào chúc Mẹ Maria 207
2. Phần cầu xin Mẹ 210
3. Những hình thức kinh Kính Mừng tại Việt Nam 212
II. CHÚ GIẢI KINH KÍNH MỪNG  
1. Kính mừng Maria 214
2. Đầy ơn phúc 216
3. Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ 219
4. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ 221
5. Và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ 223
6. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con 226
Chương sáu: ĐỨC TRINH NỮ MARIA MẸ THIÊN CHÚA TRONG MẦU NHIỆM CHÚA KITÔ VÀ GIÁO HỘI 
Hiến chế "Ánh Sáng Muôn Dân" (Lumen Gentium)  
I. Dẫn nhập 231
II. Vài trò Đức Nữ Trinh trong nhiêmj cục cứu rỗi 233
III. Đức Nữ Trinh và Giáo hội 237
IV. Việc tôn kính Đức Nữ Trinh trong Giáo hội 241
V. Đức Maria, dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành 243
Chương bảy: KINH NĂM THÁNH, KINH NGUYỆN, VẦN THƠ VÀ KHÚC CA DÂNG MẸ VÔ NHIỄM
I. Kinh Năm Thánh 2008 245
II. Kinh dân Giáo phận Bùi Chu cho Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 247
III. Kinh Kính Mừng thế kỷ XIX (1865) 246
IV. Kinh Kính Mừng đầu thế kỷ XX (1934) 248
V. Kinh Kính Mừng hiện nay 249
VI. Kinh Vãn Tháng Văn Côi 249
VII. Kinh cầu chữ 260
VIII. Thơ: Diệu vợi 261
IX. Ca khúc dâng kính Mẹ 263
TÂM TÌNH DÂNG MẸ, THAY CHO LỜI KẾT 274
LỜI CẢM TẠ 276
SÁCH THAM KHẢO 277
MỤC LỤC 278