Le service theologique dans l'Eglise
Tác giả: Collectif
Ký hiệu tác giả: COLL
DDC: 000 - Tổng quát
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006889
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1974
Khổ sách: 22
Số trang: 378
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích