Théologie de l'Ancien Testament
Tác giả: Edmond Jacob
Ký hiệu tác giả: JA-E
DDC: 230.041 1 - Thần học Kitô giáo trong Cựu ước
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006883
Nhà xuất bản: Delachaux et niestlé
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 23
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích