Thế giới như tôi thấy
Tác giả: Albert Einstein
Ký hiệu tác giả: EI-A
Dịch giả: Nguyễn Vũ Hảo, Trần Tiễn Cao Đăng, Đinh Bá Anh
DDC: 925 - Nhà khoa học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002678
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006769
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 229
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006770
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 229
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006771
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời cảm ơn 13
Phần I. Thế giới như tôi thấy 17
Phần II. Chính trị và Chủ nghĩa Hòa bình 101
Phần III. Trong cuộc đấu tranh chống Chủ nghĩa Quốc xã 171
Phần IV. Các vấn đề Do Thái 185
Niên biểu A. Einstein 223